Trước khi bắt đầu

Chào mừng bạn đến với WordPress. Trước khi bắt đầu, chúng tôi cần thông tin để kết nối với cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ cần biết những thông tin sau trước khi tiến hành.

  1. Tên cơ sở dữ liệu
  2. Tên truy cập cơ sở dữ liệu
  3. Mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu
  4. Địa chỉ máy chủ cơ sở dữ liệu
  5. Tiền tố bảng (nếu bạn muốn chạy nhiều hơn một bản WordPress trong cùng một cơ sở dữ liệu)

Chúng tôi sẽ dùng thông tin này để tạo tệp wp-config.php. If for any reason this automatic file creation doesn’t work, don’t worry. All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open wp-config-sample.php in a text editor, fill in your information, and save it as wp-config.php. Cần thêm trợ giúp? Chúng tôi rất sẵn lòng.

Bằng cách nào đó, những mục này đã được cài sẵn cho bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ máy chủ. Nếu bạn không biết gì về việc này, bạn nên liên hệ với họ trước khi tiếp tục. Nếu bạn đã sẵn sàng…

Thực hiện ngay!